COMMUNICATION

In de communicatieabsorbtie van mensen lijken de grenzen bereikt te zijn. Met name conventionele (massa) communicatie bereikt/raakt mensen steeds minder. Ook zijn vrijwel alle media sterk veranderd en toegenomen in de huidige open en digitale wereld.

Dit heeft geleid tot nieuwe communicatievormen die veel persoonlijker en op individuele ontvankelijkheid gericht zijn. We zien steeds minder ‘hokjesgeest of doelgroep’ denken, maar duidelijke en verfijnde communicatie met meer relevantie en dialoog-vorming. In onze optiek is het nu niet de tijd om communicatie nog zwaarder, creatiever en opvallender te maken, maar zinniger, duidelijker en vooral ‘keep-it-simple’.