JTP BUSINESS VALUE WAARDEVOL VOOR ORGANISATIES

JTP BUSINESS VALUE BIEDT GEÏNTEGREERD MAATWERK. PERCY TJAN EN HANS SCHREUDERING LEVEREN WAARDEVOLLE ADVIEZEN EN DIENSTEN. VISIE, KERNWAARDEN, AMBITIES VORMEN DE STRATEGIE EN NIEUWE-ECONOMIE EXPERTISE EN ENERGIE. BUSINESS FLOW WORDT VERBETERD OF GETRANSFORMEERD. ORGANISATIESTRUCTUUR, CULTUUR, MANAGEMENT, LEIDERSCHAP, PROCESVERBETERING, TRAINING, COACHING EN BRANDING IN 1.

JTP BUSINESS VALUE CHANGE MANAGEMENT

Een vorm van management die zich in het bijzonder bezig houdt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. De verantwoordelijkheid voor het begeleiden van grote en complexe veranderprocessen komt vaak bij managers te liggen, die hier niet goed op voorbereid zijn. Tijdens dergelijke projecten worden ze geregeld geconfronteerd met uiteenlopende valkuilen en obstakels. Ook spelen er steeds nieuwe verandereisen; trajecten moeten succesvoller, sneller en geruislozer verlopen. Vanuit managers is er daarom een groeiende behoefte ontstaan aan de meest recente inzichten op het gebied van effectief en succesvol verandermanagement.

JTP BUSINESS VALUE LEAN MANAGEMENT

Lean bestaat uit een verzameling van methoden die gericht zijn op het verbeteren van de winstgevendheid van een organisatie, door het minimaliseren of zelfs elimineren van verspillingen zoals defecten, kosten en doorlooptijd. De Lean methode wordt ook wel de methode van het gezonde verstand genoemd: men gaat er vanuit dat een goede waarneming van een proces ervoor zorgt dat problemen en mogelijke oplossingen herkend kunnen worden. Dit bespaart een organisatie vaak veel tijd en geld.

JTP BUSINESS VALUE SALES MANAGEMENT

Een goede verkoper wordt niet gekenmerkt door zijn of haar vlotte babbel en verkooptrucjes. Bij verkoop is juist het goed kunnen luisteren een onmisbare vaardigheid, evenals het inlevingsvermogen in andermans situatie. Uiteraard is ook het goed kunnen presenteren van het te verkopen product of de te verkopen dienst essentieel. Zowel ervaren als minder ervaren verkopers en medewerkers die met een verkoopproces te maken krijgen, kunnen baat hebben bij het volgen van een sales of verkoop training. Iedereen die in aanraking komt met klanten is immers in feite een verkoper.

JTP BUSINESS VALUE BRAND MANAGEMENT

Brand management begint met inzicht in identiteit, persoonlijkheid, archetype, kernwaarden en cultuur van de organisatie. Identiteit en brand beïnvloeden en sturen alle processen binnen en buiten een organisatie. Wij zorgen voor business process management, (digital) organisation management, transformation + paradigm shifting, training + coaching. Smart internal branding, organisation management, human interest awareness, continuous improvement zoals lean, kaizen, 6sigma. Dit is fundamenteel voor een customer-centric branding, marketing en communication.