KEES KLOMP BLOEI!

Kees Klomp is Strategy Director, meaningful & purposeful marketing for brands. Zijn inzichten zijn inspirerend.

Volgens Klomp moeten we ons maatschappelijk gedrag, en daarmee onze gedachten en gewoontes, drastisch herzien. Bloei! wil hieraan een bijdrage leveren. Het boek bestaat uit een verzameling essays met visies op onderwerpen als economie, management, marketing, ondernemerschap, coaching, leiderschap, wetenschap, duurzaamheid, markt en maatschappij.

9200000006745943