Marketing 3.0 focus op mens en waarden.

Wij zien veel relaties stoeien met hun huidige business model en organisatie. Het past vaak niet meer goed in deze tijd. Marketing, branding, differentiatie, positionering vraagt om een (totaal andere) vernieuwende visie, strategie en aanpak. De sociale/economische veranderingen en internet/digitale trends spelen een grote rol in ons leven en werken.

 3.0